• lv
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
LSAB valdes priekšsēdētāja un LSAB prezidente
Irēna Liepiņa
irena@lsab.lv
mob.t. 29177975
LSAB valdes loceklis, TET grupa
Aivars Andersons
Aivars.Andersons@tet.lv
LSAB valdes loceklis, jauniešu pārstāvis
Ervīns Praņevskis

LSAB valdes locekle, LVRTC
Nadežda Imaka
Nadezda.Imaka@lvrtc.lv
LSAB valdes locekle, Latvijas Pasts
Jana Kursiša
jana.kursisha.@inbox.lv
LSAB valdes locekle
Elga Morozova
Jaunu biedru iesaiste, tūrisma un viesmīlības sektors
LSAB valdes loceklis
Jānis Tomsons
Pasta loģistikas un šķirošanas sektors
Pasta sektora instruktore
Ilze Taldikina
Ilze.Taldikina@pasts.lv
mob.t. 29569377
Revīzijas komitejas vadītāja
Ināra Ostrovska
Inara.Ostrovska@tet.lv
Grāmatvede
Ineta Makare
gramatvediba@lsab.lv
mob.t. 29180665
LSAB asistente - administratore
Aija Vīgule
lsab@lsab.lv
mob.t. 29123109
Pasta sektora instruktore
Maruta Eizentāle
maruta552@inbox.lv


Jaunumi

Pieraksties lai saņentu jaunumus.